RP01_Chata Hrdlička Slapy

Datum: 15.09.2013
Místo: Hrdlička, Slapy
Stupeň: DPS, Realizace
Realizováno: 09/2013 - 03/2014
Společnost: build&build s.r.o
Investice: 1.500.000,-Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Předmětem projektu je zřízení nového střešního pláště a dřevěného obkladu fasád. Součástí návrhu je
rovněž včlenění soc. zázemí do předsíně 1.NP a provedení hydroizolace a obvodové drenáže částečně
zapuštěného 1.PP. Úpravou se nijak nemění zastavěná plocha objektu a nejsou dotčeny nosné
konstrukce.
STÁVAJÍCÍ STAV
Rekreační chata se zděným 1.PP částečně zapuštěným do svahu. 2.NP je stojí na podezdívce je
tvořeno lehkou ocelovou trubkovou konstrukcí s oboustranným dřevěným obkladem a vloženou
tepelnou izolací, nyní již zcela degradovanou.
NÁVRH ÚPRAV
Stávající pultová střecha s původně plechovou krytinou, v pozdějších letech překrytou natavenými
asfaltovými pásy, je již za hranicí své životnosti a vykazuje četné poruchy způsobující zatékání do
interieru chatky. Stejně tak vnější obložení stěn vykazuje nesoudržnost k podkladní konstrukci a
obvodové konstrukce obecně jsou v současné době bez jakékoliv funkční tepelné izolace.
Dispoziční řešení zůstává zachováno. Pouze do prostoru verandy je vestavěno sociální zařízení
(sprcha, WC, umyvadlo) a kuchyňský kout je přesunut do obytné místnosti.
Stavebně technické řešení pultové střechy spočívá v realizaci dřevěného roznášecího roštu na
stávající nosné konstrukci, opatřeného bedněním a hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů
(Glastech 40 Special nebo odp.). Do skladby střechy je vložena tepelná izolace z minerální vlny o tl.
160mm. Dřevěný obklad fasád je tvořen dřevěnými modřínovými lamelami opatřenými bezbarvou
lazurou (Xyladecor Tinova nebo odp.). Obklad je řešen jako odvětrávaný s vloženou tepelnou izolací
z minerální vlny o tl. 160mm.
Vnitřní rozvody instalací technických zařízení budov jsou beze změn. Nové zařizovací předměty
jsou napojeny na stávající odpad WC v 1.PP

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

ZAHÁJENÍ STAVBY JIŽ DO 14 DNŮ

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský záměr?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

Společnost build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 06097529 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 276061 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon, které jsou nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce či za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou společností build&build s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře.