K_D03_Areál Jirny

Datum: 15.06.2013
Místo: Jirny - Horoušánky
Stupeň: STS, DUR
Realizováno: 06/2011 - 06/2013
Společnost: build&build s.r.o.
Investice: 18.500.000,- Kč

Urbanistické řešení areálu, resp. ekologického parku, který budou tvořit řadové domy, vychází zejména z tvaru, orientace, umístění a velikosti pozemku. Dalším určujícím hlediskem byla otázka přístupové komunikace k pozemku a vytvoření nové obslužné komunikace areálu.
 
Jako optimální řešení se ukázala obslužná komunikace ve tvaru obráceného písmene U, která by byla jednosměrná a zajistila tak obsluhu všech nově navržených parcel. Komunikace rozděluje  řešený pozemek podélně na dvě přibližně stejně velké části – část severní a jižní. Jedná se o jednosměrnou komunikaci, vjezd do areálu by byl řešen v jejím východním napojení, výjezd by pak byl řešen v jejím západním vyústěním zpět na ulici Spojovacé.
Nově navržené pozemky jsou stejně velké, celková velikost jedné parcely náležející k jedné bytové jednotce řadového domu je 320m2. Řadový dům pak vytváří kompaktní jednotku na pozemku o celkové výměře 640m2. Zastavěná plocha celého řadového domu by měla být přibližně 112m2, jedna bytová jednotka je na půdorysu 7x8m, tedy 56m2. Celková výška navržených objektů řadových rodinných domů nepřesáhne výšku 12m. Bytová jednotka bude tvořena maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 
Architektonického ztvárnění řadových domů nabízí varianty výškově rozdílné a výtvarně odlišné pojednání vždy poloviny řadového domu, což zamezí vzniku stejnorodých velkých objemů mimo měřítka vesnické zástavby. Naopak, řadové domy by měly vytvořit pestrou a výtvarně zajímavou lokalitu v umírněném a měřítku, která by v záplavě vzrostlé zeleně naplnila pojem obytné krajiny.
Snahou při řešení ekologického parku bylo vytvoření kvalitního bydlení v přírodě, které by nabízelo optimální velikost pozemku a rodinného domu za dostupnou cenu.
Cílovou skupinou pro ekologický park jsou mladé rodiny s dětmi, kteří se zabývají environmentálními otázkami stejně jako otázkou trvale udržitelného rozvoje. Proto byly navrženy objekty řadových rodinných domů s malou zastavěnou plochou, pozemky k nim jsou také skromné a vychází z trendů poslední doby, kdy velké pozemky nejsou žádoucí. Současně se však areál snaží o zachování měřítka vesnické zástavby, jak ve své plošné, tak výškové členitosti.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

ZAHÁJENÍ STAVBY JIŽ DO 14 DNŮ

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský záměr?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

Společnost build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 06097529 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 276061 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon, které jsou nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce či za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou společností build&build s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře.