K_A77_RD Lysá nad Labem

Datum: 01.03.2014
Místo: Lysá nad Labem
Stupeň: STS, DSP, DPS
Realizováno: 03/2014 - 06/2016
Společnost: build&build s.r.o.

Objekt rodinného domu je umístěn v severovýchodním kvadrantu pozemku tak, aby odstup od hranice se sousedním východním pozemkem nebyl menší než 2m a rovněž aby byl co nejvíce uvolněn prostor jihozápadního kvadrantu pozemku pro pobytovou zahradu. Na jižní straně objektu je zpevněná pochozí terasa pro možnost pobytu v letních měsících.
 
Architektonické řešení objektu rodinného domu vychází z přání investora realizovat umírněný, tradiční a úsporný rodinný dům se sedlovou střechou, který bude sloužit k účelům bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní s přízemí a obytným podkrovím.
Půdorys objektu rodinného domu má obdélníkový tvar s vnějšími rozměry 9,5x10,8m. Celková zastavěná plocha je tedy přibližně 105m2. Objekt je zastřešen tradiční sedlovou střechou se sklonem 38° v provedení bez přesahů. Plocha střechy není nijak členěna, jedinými perforacemi do této roviny jsou prostup komínu krbu, prostup komínu z plynového kondenzačního turbokotle, odvětrání kanalizace, prostup anténních rozvodů a jedno střešní okno rozměru cca 1,5x0,75m v koupelně.
 
Výraz objektu by se měl přiblížit tradiční představě rodinného domu se sedlovou střechou s tím, že provedením stavebních detailů a povrchových úprav by měl reflektovat současnou moderní architekturu v kontextu výstavby staveb pro bydlení ve 21. století. Tato snaha je zachycena například v provedení fasády, kdy jednotlivá solitérní okna ve fasádě jsou sjednocena do větší plochy provedení fasádního obkladu (plech apod.). Rovněž provedení sedlové střechy bez přesahů řadí stavbu mezi současné realizace. Barevnost fasády by měla být jednoduchá, spíše ve světlých barvách (světle šedá, bílá), místy akcentována tmavšími plochami (okna, plechový obklad, okapy, sokl). Provedení okapů by mělo být hranaté v podobně kvalitě plechu a barevnosti, jako budou provedeny meziokenní vložky. Sokl objektu bude proveden z marmoritu tmavé barvy (tmavě šedá, černá).
 
Celková plocha fasády je 222,6m2. Z toho celková plocha oken a dveří je 26,2m2, plocha plechového obkladu je 16,8m2.
 
Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah budou s největší pravděpodobností řešeny jako plovoucí, v koupelnách pak budou řešeny dlažbou. V dětských pokojích a ložnici budou použity kusové či celoplošné koberce.
Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v koupelnách bude použit keramický obklad.
 
Dispozičně je objekt řešen velmi prakticky. Vstup do objektu je ze severní strany a vstupuje se do prostoru zádveří, kde je rovněž prostor pro odložení svrchních částí oděvů např. do vestavěné šatní skříně apod.
Z prostoru zádveří se vstupuje do hlavní centrální chodby, kde je umístěno rovněž schodiště do podkroví. Z centrální chodby je přístupná malá koupelna s wc, za níž je prostor pro technickou místnost. Oba tyto prostor zaujímají zcela logicky severovýchodní kvadrant půdorysu objektu.
Dále je z centrální chodby přístupná kuchyně s jídelnou. Kuchyně má vestavěnou spíž při severní fasádě, jídelna pak volně přechází do obývacího pokoje. Obývací pokoj je přístupný rovněž přímo z centrální chodby. Obývací pokoj opět zcela logicky zaujímá jihovýchodní kvadrant půdorysu objektu. Z obývacího pokoje je přístupný ještě jeden pokoj, který je multifunkční místností sloužící jako např. herna dětí, pokoj hostů, pracovna apod. 
V prostoru pod schody je umístěn sklad a šatna. Zde se nachází např. rozvaděč elektro, úklidové náčiní a prostředky, sezónní oblečení apod.
Po schodišti se následně vystoupí do podkroví, které má rovněž centrální chodbu, z které jsou přístupny všechny prostory – koupelna v SV kvadrantu, ložnice rodičů s vlastní koupelnou v SZ kvadrantu (koupelna při severní fasádě), dětské pokoje v jižní polovině půdorysu. Rovněž jsou zde dvě samostatné šatny – společná šatna dětí přístupná z prostoru centrální chodby, šatna rodičů přístupná z ložnice rodičů.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz