K_A69_RD Všestary

Datum: 10.11.2010
Místo: Všestary
Stupeň: STS, DSP
Realizováno: 06/2012 - 10/2012
Společnost: build&build s.r.o.

Objekt přístavby rodinného domu bude sloužit pro rozšíření plošné kapacity stávajícího rodinného domu, který bude přístavbou rozšířen o prostor jídelny, resp.zimní zahrady, která přes spojovací chodbu bude spojena s prostory přístavby, zejména s ložnicí s vlastní šatnou a hygienickým zázemím a rovněž hobby místností s vlastním hygienickým zázemím. Do hobby místnosti budou ústit dva zvláštní vchody z exteriéru tak, aby nemusel být rušen soukromý prostor ložnice a jídelny.
K navržené přístavbě je rovněž navržena kůlna na zahradní techniku a palivové dřevo, dále také kryté stání a zastřešená nika pro palivové dřevo umístěna mezi stávající rodinný dům a přístavbu.
 
Svým hmotovým řešením se přístavba snaží o nenápadnost tak, aby nenarušila stávající niveletu okolní zástavby a byla tak spíše skromným plošným rozšířením stávajícího rodinného domu.
 
Soulad s charakterem území a jeho zástavbou byl zachován, přístavba svým výtvarným a hmotovým ztvárněním posouvá danou lokalitu do úrovně moderní vesnické zástavby s prvky ekologického a úsporného řešení, které může být inspirací pro další novou zástavbou.
 
- architektonické řešení
Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora vytvořit výrazově umírněný moderní objekt pro rozšíření užitných ploch stávajícího rodinného domu tak, aby bylo možno v budoucnu možno uvažovat např. o bydlení vícegeneračním. Současně přístavba řeší absenci pokoje pro hosty ve stávajícím rodinném domě a rovněž nabízí dostatečnou kapacitu pro zájmové činnosti členů domácnosti.
Návrh byl rovněž determinován situováním pozemku na mírném severním svahu s přístupem ze západní strany.
Umístění objektu rovněž akcentuje hranici mezi veřejným a soukromým prostorem, kdy se křídlem přístavby výrazněji izoluje prostor soukromé terasy s výhledy do otevřené krajiny. Bude tak odcloněn prostor stávající prašné obslužné komunikace.
 
Půdorys objektu je ve tvaru písmene „L“ s tím, že kratší křídlo pomyslného „L“ přiléhá ke stávajícímu rodinnému domu a je s ním i skrze stávající otvor dvoukřídlých balkonových dveří propojen – styčným prostorem mezi objektem RD a přístavby je tak jídelna, resp. zimní zahrada, která přebírá funkci centrálního prostoru nově srostlého objektu. Skrze tento centrální prostor se dále pokračuje do přístavby přes spojovací chodbu, která rovněž plní funkci šatny nových prostor. Chodba / šatna ústí do separované ložnice, která má své hygienické zázemí se sprchou, umyvadlem, bidetem a wc a kde je rovněž umístěna automatická pračka.
Tato ložnice je v návrhu propojena s dalšími prostory přístavby skrytými dveřmi procházejícími vestavěnou skříní v prostoru vstupní chodby k hobby místnosti. Toto řešení umožňuje jak oddělit provoz hobby místnosti, tak budoucí možné propojení obou těchto prostorů.
Hobby místnost má tedy své vlastní vstupy, jeden západní přes vstupní chodbičku, druhý obslužný z jižní strany z prostoru krytého parkovacího stání. Hobby místnost má multifunkční využití (foto ateliér apod.) a má i vlastní pohotovostní hygienické zázemí ve formě sprchového koutu a wc. Je zde umístěna i pohotovostní kuchyňská linka.
Centrální prostor je s prostorem ložnice propojen skrze venkovní terasu, která je semknuta oběma křídly pomyslného „L“ půdorysu – je tak znovu akcentován společný centrální prostor.  
 
Objekt přístavby je navržen jako současný moderní objekt jednopodlažního kompaktního tvaru s krytým stáním a kůlnou a vytváří tak jednoduše modifikovatelné nové prostory, které zvyšují komfort současných i budoucích členů domácnosti.
Nová přístavba vytváří spolu se stávajícím rodinným domem esteticky umírněný celek založený na kontrastu dvou hmot, což se projevuje i v materiálovém řešení. Zatímco stávající rodinným dům je dvoupodlažní a je pojednán vnější šedivou fasádní omítkou, přístavba je jednopodlažní a fasáda je řešena dřevěným palubkovým obkladem.
 
Střecha objektu je řešena jako šikmá s vystřídanými rovinami sklonu 6°, 52° a 6°. Krytina je navržena jako šablonová živičná (kanadský šindel), ve variantě pak plechová nebo z UV stabilních PVC povrchů.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz