K_A45_RD Doksy

Datum: 10.11.2010
Místo: Doksy u Kladna
Stupeň: STS, DSP, DPS
Realizováno: 11/2010 - 10/2012
Společnost: build&build s.r.o.

- architektonické řešení
Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora zajistit plnohodnotné prostory k bydlení pro čtyřčlennou rodinu, přičemž požadavkem byl přízemní objekt typu bungalov s možností budoucího využití podkroví. Návrh byl rovněž determinován devizou daného pozemku, kterou je výhled na blízký les severním směrem. Tím byla silně předurčena i dispozice objektu.
Půdorys objektu vychází z obdélníka o rozměrech 11,5x16,5 s tím, že v severozápadním a jihovýchodním rohu objektu je užitná část objektu ponechána ve prospěch teras.
Nástup do objektu je z jižní strany díky konfiguraci a orientaci pozemku. Vstup do objektu je z prostoru jihovýchodní terasy, čímž je vytvořen prostor závětří. Vstupní prostor je pojat velkoryse, s prostorem šatní části a je odtud přístupná i technická místnost se skladem. Ze vstupní haly je rovněž přístupna pracovna v jihozápadní částí objektu s možností vizuální kontroly přístupové cesty k objektu skrze úzké francouzské okno. Ze vstupní haly je přístupný i prostor wc s umývátkem.
Skrze prosklenou příčku s dveřmi je ze vstupní haly přístupná centrální chodba, odkud jsou přístupny všechny ložnice ve východní části objektu, a obytný prostor s kuchyní v části západní.
Centrální chodba bude v budoucnu doplněna o schodiště do podkrovní části.
Obytná část je tvořena kuchyňským koutem se spíží, jídelnou a velkorysým obytným prostorem. Z této obytné části je pak přístupna západní a severní terasa. Severní terasa je rovněž přístupna z ložnice rodičů v severní partii objektu. Ložnice má svoji šatnu a malou koupelnu s wc. Dva dětské pokoje mají společnou velkou koupelnu s wc.
 
Zastřešení objektu je provedenou valbovou střechou se skolen 25°.
Provedení fasády bude jednoduché, klasickou omítkou zvolené světle hnědé barvy s tím, že v místě západní fasády je vytvořen lehký akcent obkladem z cihlových pásků. Střecha je navržená v tmavém odstínu a bude provedena pálenou střešní krytinou.
 
 
- stavebně technické řešení
Novostavba rodinného domu bude provedena technologií dřevostavby v nízkoenergetickém standardu.
Založení objektu bude provedeno metodou crawl-space:
- vybagrují se základové pasy, které se vybetonují betonem (asi B20) s vyčnívající armaturou
- na to se vystaví základové pasy ze ztraceného bednění do výšky 300mm (kde nejsou pasy, budou patky)
- na takto připravené betonové základové konstrukce se pokládají BSH nosníky navržené dimenze
- na takto připravený rastr se vytváří již dřevěná podlahová deska, která je zespodu zaklopena OSB deskami
- podlahová deska je z rastru KVH profilů navržené dimenze (mezi KVH profily je tepelná izolace)  a shora pobitá opět OSB deskami
- pod obvodovými stěnami jsou na desce připraveny základové prahy z KVH profilů na plocho
stěny jsou provedeny v klasické technologii dřevostavby
Základová, resp. podlahová deska bude tímto provedením ochráněna před vlhkostí a případným radonovým zářením.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz