A104_RD Jesenice - VAR 2

Datum: 20.05.2017
Místo: Jesenice u Prahy
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 12/2016 - 06/2017
Společnost: build&build s.r.o.
Investice: 4.500.000,- Kč

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Základní kapacity stavby:
zastavěná plocha: 153,0 m2
obestavěný prostor: 673,0 m3
užitná plocha: 131,5 m2
Navrhovaná stavba počítá s novostavbou rodinného domu pro jednu rodinu. Parkovací stání jsou navržena na pozemku investora.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pro stavební úpravy objektu se neřeší.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Investiční záměr předpokládá novostavbu rodinného domu pro jednu rodinu. Dotčený pozemek se nachází v jihozápadní okrajové části obce Jesenice, k.ú. Jesenice u Prahy. Cílem je vytvořit současný moderní objekt splňující současné nároky na individuální bydlení jak po stránce vybavení a dispozičního řešení, tak po stránce technologické a materiálové. Návrh předpokládá výstavbu jednopodlažního objektu. Hmotové řešení vychází z jednoduchosti kvádru. Půdorysný tvar je brán jako pojeti „plice“.
Objekt je zastřešen plochou střechou, v severo-západní části pozemku je umistěná plocha pro dva osobní automobily. Jižní a západní fasády jsou otevřeny do zahrady pomocí prosklených ploch.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z hlediska dispozice se všechny provozy odehrávají na jednom podlaží. Vstup do objektu je situován ze severu. Vstupuje se do prostoru zádveří-chodby, která slouží zároveň jako vstup do velké šatny a technické mistnosti. Z níž je přístupný i velký obývací prostor s kuchyní a jídelnou. Přes pracovní koutek a šatnu se vstupuji do ložnic, které jsou rozmístěny při jiho-východní fasádě objektu, zde jsou prostorná koupelna, wc a sklad.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

ZAHÁJENÍ STAVBY JIŽ DO 14 DNŮ

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský záměr?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

Společnost build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 06097529 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 276061 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon, které jsou nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce či za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou společností build&build s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře.