A104_RD Jesenice

Datum: 30.08.2016
Místo: Jesenice u Prahy
Stupeň: STS, DSP
Realizováno: 01/2016 - 08/2016
Společnost: build&build s.r.o.
Investice: 6.900.000,- Kč

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Základní kapacity stavby:
                        zastavěná plocha:                     144,0   m2
                        obestavěný prostor:                  908,0   m3
                        užitná plocha:                           205,9     m2
Navrhovaná stavba počítá se stavebními úpravami rodinného domu pro jednu rodinu. Parkovací stání jsou navržena na pozemku investora.
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
            Pro stavební úpravy objektu se neřeší.
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
            Investiční záměr předpokládá novostavbu rodinného domu pro jednu rodinu. Dotčený pozemek se nachází v jihozápadní okrajové části obce Jesenice, k.ú. Jesenice u Prahy. Cílem je vytvořit současný moderní objekt splňující současné nároky na individuální bydlení jak po stránce vybavení a dispozičního řešení, tak po stránce technologické a materiálové. Návrh předpokládá výstavbu dvoupodlažního objektu. Hmotové řešení vychází z jednoduchosti kvádru, hmota druhého podlaží je překonzolována přes hmotu přízemí a vzniká tak krytý vstup do objektu a přesahy částečně stínící proskleným plochám v přízemí. Půdorysný tvar je nepravidelné L. Objekt je zastřešen plochou střechou. Jižní a západní fasády jsou otevřeny do zahrady pomocí prosklených ploch.
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z hlediska dispozice je první nadzemní podlaží velkoryse pojato jako provozní a denní podlaží s prostorem hlavního vstupu se šatnou, dále pak halou, hlavním obytným prostorem s kuchyňským koutem a jídelnou, odkud je vstup na terasu. Na tomto podlaží jsou v severní části situovány technická místnost a pracovna, v jižní části se nachází ložnice se zázemím (šatnou a koupelnou). Druhé nadzemní podlaží je ponecháno jako privátní a ložnicové podlaží, kde jsou navrženy tři komfortní ložnice (2 dětské pokoje a pokoj pro hosty) a společná koupelna.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

ZAHÁJENÍ STAVBY JIŽ DO 14 DNŮ

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský záměr?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

Společnost build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 06097529 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 276061 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon, které jsou nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce či za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou společností build&build s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře.