A102_RD Čerčany

Datum: 15.01.2016
Místo: Čerčany, lokalita Bulánka
Stupeň: STS, DSP
Realizováno: 01/2016 - 12/2016
Společnost: build&build s.r.o.
Investice: 4.900.000,- Kč

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Základní kapacity stavby rodinného domu:
zastavěná plocha stavby: 187 m2
obestavěný prostor 692 m3
užitná plocha: 141,6 m2
Stavba je navržena pro potřeby investora a bude sloužit k trvalému bydlení. Jedná se o
dvoupodlažní objekt s plochou převážně ozeleněnou střechou. Vnitřní dispozice obsahuje
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňským koutem, 4 obytné místnosti, koupelnu, wc, šatnu,
zádveří, spíž, halu a technickou místnost. V 2.NP se nachází prostor zimní zahrady se
samostatným vstupem z exteriéru.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Dotčený pozemek je zatím nezastavěný, je zatravněný. Stavební záměr je v souladu s
územním plánem.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Architektonické řešení vychází z místních podmínek, svažitosti terénu, orientace ke
světovým stranám a funkční náplně stavby. Hmota objektu je dvoupodlažní s
nepravidelným půdorysem. Je zastřešena plochou převážně ozeleněnou střechou.
Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na okraji obce, spíše v přírodě, budou pro stavbu
použity přírodní materiály. Fasáda bude obložena dřevěným obkladem. Vnitřní povrchy a
celkové interiérové materiálové řešení budou řešeny dle pokynů architekta.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Vstupním prostorem v přízemí je zádveří, na
které navazuje hala. Z té jsou přístupné všechny místnosti v domě kromě spíže přístupné
z kuchyňského koutu. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou tvořeny jednou místností s
přístupem na venkovní terasu. V 2.NP se nachází prostor zimní zahrady se samostatným
vstupem z exteriéru.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

ZAHÁJENÍ STAVBY JIŽ DO 14 DNŮ

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský záměr?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

Společnost build&build s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 06097529 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 276061 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon, které jsou nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce či za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou společností build&build s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře.