menu menu

A108_RD Dobřejovice

Datum: 01.07.2016
Kategorie: Rodinné domy
název: A108_RD Dobřejovice
místo: Dobřejovice
stupeň: STS
datum: 06/2016 - 07/2016
firma: build&build s.r.o.
investiční náklady: 12.700.000,-Kč

Studie rodinného domu v Dobřejovicích byla zpracována pro velmi náročné klietny, kteří měli nejasnou představu o pojetí svých dvou spojených pozemků.

Podařilo se nám splnit složité zadání na fungování objektů v rámci rozvětvené rodiny se zachováním patřičného soukromí pro obě rodiny, které objekty užívají.

Design objekt vychází z požadavku na moderní architekturu, akcentuje rozsáhé prosmlené plochy a spolu tak dotváří čistý a přehledný výraz strohosti s čistými liniemi.