menu menu

A102_RD Čerčany

Datum: 15.01.2016
Kategorie: Rodinné domy
název: A102_RD Čerčany
místo: Čerčany, lokalita Bulánka
stupeň: STS, DSP
datum: 01/2016 - 12/2016
firma: build&build s.r.o.
investiční náklady: 4.900.000,-Kč

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Základní kapacity stavby rodinného domu:
zastavěná plocha stavby: 187 m2
obestavěný prostor 692 m3
užitná plocha: 141,6 m2
Stavba je navržena pro potřeby investora a bude sloužit k trvalému bydlení. Jedná se o
dvoupodlažní objekt s plochou převážně ozeleněnou střechou. Vnitřní dispozice obsahuje
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňským koutem, 4 obytné místnosti, koupelnu, wc, šatnu,
zádveří, spíž, halu a technickou místnost. V 2.NP se nachází prostor zimní zahrady se
samostatným vstupem z exteriéru.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Dotčený pozemek je zatím nezastavěný, je zatravněný. Stavební záměr je v souladu s
územním plánem.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Architektonické řešení vychází z místních podmínek, svažitosti terénu, orientace ke
světovým stranám a funkční náplně stavby. Hmota objektu je dvoupodlažní s
nepravidelným půdorysem. Je zastřešena plochou převážně ozeleněnou střechou.
Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na okraji obce, spíše v přírodě, budou pro stavbu
použity přírodní materiály. Fasáda bude obložena dřevěným obkladem. Vnitřní povrchy a
celkové interiérové materiálové řešení budou řešeny dle pokynů architekta.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Vstupním prostorem v přízemí je zádveří, na
které navazuje hala. Z té jsou přístupné všechny místnosti v domě kromě spíže přístupné
z kuchyňského koutu. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou tvořeny jednou místností s
přístupem na venkovní terasu. V 2.NP se nachází prostor zimní zahrady se samostatným
vstupem z exteriéru.