menu menu

Developer

Provádíme developerskou činnost

Zajišťujeme kompletní developerskou činnost. Pro naše investory provádíme zhodnocení a analýzu lokality, ekonomické rozvahy a výpočty, kompletní projektovou přípravu včetně projednání a získání všech správních rozhodnutí, nakonec realizujeme kompletní stavební činnost až do uvedení staveb do provozu se zajištěním kolaudačního rozhodnutí.

Spolupracujeme výhradně s prověřenými realitními společnostmi a makléři, finančními poradci, investory a provozovateli. Naše síť kontaktů umožňuje spolupráci na mnoha úrovních a v řadě lokalit.

Protože jsme tým profesionálů a zkušených praktiků, zajišťujeme komplexní analýzy investičních záměrů, analýzy prodeje, zhodnocení a výnosů. K tomu máme tým rozpočtářů, finančních poradců, analytiků a projektových manažerů. Projektovou přípravu zajišťuje tým architektů a projektantů, specialistů a supervizorů. Zajištění správních rozhodnutí realizuje tým asistentů a inženýrů. Samotnou realizaci stavby provádí náš tým pod vedením zkušených stavbyvedoucích, výrobních mistrů a skupin montážních techniků.

Architekt / Projektant

Tvoříme studie a projekty

Náš tým zkušených architektů a stavebních inženýrů tvoří zajímavé návrhy, ověřovací modely, objemové studie. Vždy prověřujeme celou řadu variant, zkoumáme neotřelé a netradiční přístupy. Zásadním ukazatelem je pro nás umístění objektu, jeho bezprostřední i vzdálené okolí, charakter lokality, přírodní poměry místa a v neposlední řadě také estetické cítění investora.

Výhodou týmové práce je nahlížení problému z různých perspektiv, prověření více možností, kombinace estetických přístupů, brainstorming a uvažování v různých úrovních chápaní a pojetí zadaného úkolu.

Protože jsme tým profesionálů, je výsledkem naší činností vždy kompletní prověřený esteticky kvalitní, funkční a mechanicky odolný objekt, který splňuje veškeré normativní parametry. Naše návrhy a projekty opouštějí stěny kanceláře až po úplném schválení zadavatelem / investorem, tedy v momentě jeho absolutní spokojenosti a naplnění jeho představ. Kompletní projektová dokumentace je bez výjimky schválena stavebním úřadem a pro všechny své projekty zajišťujeme vydání povolení.

Stavitel

Realizujeme veškeré stavby

Pro naše klienty realizujeme objekty a stavby zejména dle vlastních projektů; po dohodě realizujeme stavby i podle projektů jiných kanceláří, je však nutné věnovat přípravě stavby zvýšenou péči. Realizace stavby je náročný proces, který musí být podložen kvalitním projektem, rozpočtem, harmonogramem a technologickým postupem.

Náš tým je tvořen zkušenými přípraváři staveb, rozpočtáři, projektovými manažery, stavbyvedoucími a mistry na stavbách. Stojí za námi kvalitní dodavatelé certifikovaných materiálů.

Protože jsme tým profesionálů, probíhají stavby vždy plynule, v uvedených termínech a v předem sjednaném finančním rámci. Úspěch stavby je vždy dán její kvalitní a zodpovědnou přípravou, neustálou kontrolou, kvalitním dozorem, kvalitním materiálem a samozřejmě pečlivým provedením jednotlivých prací. Realizujeme stavby všech typologií a technologií provedení - zděné stavby dřevostavby, ocelové a monolitické konstrukce. Zásadním hlediskem pro realizaci je pro nás kvalita výsledného díla, termín realizace a dodržení investičních nákladů.