Build & Build

Developerská, stavitelská a architektonická činnost


02.02.2019

zahájena stavba RD Vysoký Újezd

V závěru loňského roku se nám podařilo úspěšně vybojovat stavební povolení na projekt novostavby RD ve Vysokém Újezdu u Berouna. Zahajujeme tedy stavbu a těšíme se na realizaci!

Ohledně projektové přípravy je třeba konstatovat, že jsme tradičně velmi dobře zvládli úvodní fázi studie, kdy již po 2 měsících byla studie ve finální podobě na světě. Drobné kosmetické úpravy a posuny v dispozici daly pak základ pro dokončení dokumentace pro stavební řízení. Ta byla dokončena za měsíc a tak jsme mohli přibližně po 4 měsících od podpisu smlouvy podat žádost o stavební povolení!

Mezitím jsme zpracovali dokumentaci pro provedení stavby a podrobně provedli přípravu stavby. Rovněž se na přání investora rozšířil objem realizace, kdy kromě objetu rodinného domu budeme současně realizovat garáž, terasy, oplocení, bazén a terénní úpravy.

O průběhu výstavby budeme dále informovat.